Kolmårdsträffen 2010-01-31 - Avstånd och statistik
Mål & Avstånd: 

Mål   Skjutställningar och tider Avstånd
1. C 40 Bild fältskyttemål C 40 2, 3, 4, E, 56
15,17,1,66,72
Ligg 50 s
Ligg 90 s
365 m
2. B100 Bild fältskyttemål B100 2, 3, 4, E, 56
15,17,1,66,72
Ligg 45 s
Ligg 90 s
590 m
3. 1/8 Bild fältskyttemål 1/8 3, 4, E, 56
2
15,17,1,66,72
Knä 45 s
Ligg 45 s
Ligg 80 s
200 m
4. S20H Bild fältskyttemål S20H 2, 3, 4, E, 56
15,17,1,66,72
Ligg 40 s
Ligg 70 s
270 m
5. B45 Bild fältskyttemål B45 3, 4, E, 56
2
15,17,1,66,72
Knä 50 s
Ligg 50 s
Ligg 80 s
350 m
6. L3 Bild fältskyttemål L3 2, 3, 4, E, 56
15,17,1,66,72
Ligg 40 s
Ligg 90 s
470 m
Antal skyttar/klass: 

Klass Antal 
GF Elit 21
GF 4 15
GF 3 13
GF 56 27
GF 66 14
GF 72 4
GF 2 5
GF 1 1
GF 17 1
GF 15 1
Totalt: 102

Kompetensfodringar
JF = 33
GFElit 33
GF4 28
GF3 21
GF2 20