Kolmårdsträffen 2008-01-27 - Avstånd och statistik
Mål & Avstånd: 

Mål   Skjutställningar och tider Avstånd
1. C 30 Bild fältskyttemål C 30 2, 3, 4, E, 56
15,17,1,66,72
ligg  50 sek
ligg  90 sek
215 m
2. B 65 Bild fältskyttemål B 65 2, 3, 4, E, 56
15,17,1,66,72
ligg  45 sek
ligg  80 sek
505 m
3. Tunna liggande Bild fältskyttemål Tunna
liggande 3, 4, E, 56
2
15,17,1,66,72
knä  50 sek
ligg  50 sek
ligg  90 sek
370 m
4. 1/7 Bild fältskyttemål 1/7 2, 3, 4, E, 56
15,17,1,66,72
ligg  45 sek
ligg  80 sek
250 m
5. C 50 Bild fältskyttemål C 50 3, 4, E, 56
2
15,17,1,66,72
knä  45 sek
ligg  45 sek
ligg  80 sek
435 m
6. S 25 H Bild fältskyttemål S 25 H 2, 3, 4, E, 56
15,17,1,66,72
ligg  40 sek
ligg  70 sek
340 m
Antal skyttar/klass: 

Klass Antal 
GF Elit 26
GF Banl 3
GF 4 23
GF 3 17
GF 56 35
GF 66 16
GF 72 8
GF 2 8
GF 1 5
GF 17 7
GF 15 4
Totalt: 152

Kompetensfodringar
JF = 33
GFElit 33
GF4 28
GF3 21
GF2 20