Kolmårdsträffen 2007-01-27 - Avstånd och statistik
Mål & Avstånd: 

Mål   Skjutställningar och tider Avstånd
1. 1/6 Bild fältskyttemål 1/6 2, 3, 4, E, 56, 66st
15,17,1,66,72
ligg  50 sek
ligg  90 sek
270 m
2. Tunna Bild fältskyttemål Tunna 2, 3, 4, E, 56, 66st
15,17,1,66,72
ligg  45 sek
ligg  80 sek
470 m
3. 1/4 Bild fältskyttemål 1/4 3, 4, E, 56, 66st
2
15,17,1,66,72
knä  50 sek
ligg  50 sek
ligg  90 sek
360 m
4. S20H Bild fältskyttemål S20H 2, 3, 4, E, 56, 66st
15,17,1,66,72
ligg  45 sek
ligg  80 sek
270 m
5. B 65 Bild fältskyttemål B 65 2, 3, 4, E, 56, 66st
15,17,1,66,72
ligg  50 sek
ligg  90 sek
570 m
6. C40 Bild fältskyttemål C40 3, 4, E, 56, 66st
2
15,17,1,66,72
knä  40 sek
ligg  40 sek
ligg  70 sek
390 m
Antal skyttar/klass: 

Klass Antal 
GF Elit 32
GF EB 2
GF 4 32
GF 3 12
GF 56 39
GF 66 23
GF 72 14
GF 2 8
GF 1 2
GF 17 9
GF 15 6
Totalt: 179

Kompetensfodringar
JF = 33
GFElit 33
GF4 28
GF3 21
GF2 20