Resultat för nedladdning i pdfformat

Kolmårds och kretsmästerskap luftgevär sittande
Mästerskap 9 - 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S:a
11 Karl Bratne
Krokek
9,9 10,3 10,6 10,0 10,4 9,8 10,4 10,2 10,5 10,4
102,5
9 Charlie Andersson Simonstorp
10,7 9,8 9,7 10,7 10,3 9,4 10,3 9,1 10,1 10,0
100,1
11 Joel Wallin
Krokek
10,2 10,5 10,4 8,9 9,9 10,1 10,0 9,5 10,2 10,1
99,8
11 Jesper Karlsson Simonstorp
9,3 7,7 10,1 8,4 9,5 9,3 9,2 8,8 9,0 9,2
90,5
Mästerskap 13 - 15
15 Sophie Connman Ek Krokek
10,5 10,5 9,6 10,4 10,3 10,1 10,7 10,2 10,6 10,2
103,1
13 Gustaf Flodin
Krokek
10,5 10,2 10,3 10,5 9,1 10,1 10,0 9,9 9,8 10,3
100,7
13 Martin Eklind
Torshag
10,3 10,0 10,1 9,1 10,2 10,4 10,0 10,2 10,0 10,2
100,5
13 Oscar Flodin
Krokek
9,6 10,3 7,1 9,3 10,3 10,7 10,4 9,6 10,4 10,2
97,9
13 Hampus Johansson Simonstorp
9,9 7,4 9,1 10,1 9,7 10,4 9,0 9,4 10,1 9,5
94,6
Grundomgång klassvis
9 Charlie Andersson Simonstorp 46 46 48 43 183
9 Mirabell Pettersson Krokek 41 45 44 48 178
11 Joel Wallin
Krokek 50 47 46 47 190
11 Karl Bratne
Krokek 46 46 47 48 187
11 Jesper Karlsson Simonstorp 42 43 44 48 177
13 Oscar Flodin
Krokek 50 50 48 50 198
13 Martin Eklind
Torshag 45 47 50 46 188
13 Gustaf Flodin
Krokek 45 47 47 45 184
13 Hampus Johansson Simonstorp 46 45 44 48 183
15 Sophie Connman Ek Krokek 49 49 48 50 196
17* Vilhelm Carlsson Simonstorp 49 49 49 48 195
Ö Camilla Johansson Simonstorp 47 49 46 49 191
Ö Tord Karlsson
Simonstorp 42 42 44 39 167
* Vilhelm sköt sittande utan stöd
Ö Föräldraklass sittande med stöd
Tävlingen ägde rum i Krokeks skytteförenings luftgevärshall lördagen den 12 december 2009
Bo Ohlsson