Krokeks skytteförenings KM 10m 1999-12-22

  Final sittande               Totalt  
                    Särskjutning
1 Martin Bergman 299 49 10 10 10 10 10 398  
2 Jessica Söderlind 294 50 10 10 10 10 10 394  
3 Katarina Pettersson 295 49 10 10 9 9 10 392 30
4 Sara Söderlind 293 50 10 10 10 10 9 392 28
5 Patrik Jonsson 286 49 10 10 10 10 10 385  
6 Desireé Nilsson 287 48 7 10 9 10 10 381  
                     
  Final stående                  
                     
1 Pernilla Jonsson 293 49 9 9 10 10 10 390  
2 Emil Pettersson 290 48 9 10 9 10 10 386  
3 Björn Bergström 289 46 10 9 10 10 10 384  
4 Cecilia Pettersson 287 46 9 10 9 10 9 380  
5 Johan Carlsson 280 41 8 9 8 10 9 365  
6 Fredrik Jonsson 262 43 9 8 8 8 9 347  

Grundomgång

  Namn Klass

Resultat

1 Patrik Jonsson L11 50 47 49 47 46 47 286
2 Joakim Wikman L11 43 45 44 46 40 41 259
                   
1 Martin Bergman L13 50 50 50 50 49 50 299
2 Katarina Pettersson L13 48 50 49 49 49 50 295
3 Jessica Söderlind L13 49 49 48 50 50 48 294
4 Sara Söderlind L13 48 49 50 50 47 49 293
5 Fredrik Wikman L13 45 45 48 46 48 46 278
6 Magnus Hansson L13 41 33 41 42 37 42 236
                   
1 Desireé Nilsson L15 sitt 50 47 48 46 48 48 287
2 Jimmy Stjärnström L15 sitt 43 45 44 46 48 47 273
                   
1 Magnus Nygren Gubbe 39 47 45 38 44 46 259
2 Bo Ohlsson Gubbe 42 39 49 39 42 44 255
3 Roger Söderlind Gubbe 43 40 39 38 40 41 241
                   
1 Jimmy Larsson L15 stå 44 43 41 39 43 41 251
                   
1 Johan Carlsson L17 47 46 44 48 49 46 280
2 Fredrik Jonsson L17 42 42 43 46 42 47 262
                   
1 Pernilla Jonsson Junior 50 48 49 50 47 49 293
2 Cecilia Pettersson Junior 45 48 49 49 47 49 287
                   
1 Emil Pettersson Senior 47 50 47 49 50 47 290
2 Björn Bergström Senior 48 50 48 47 48 48 289


Uppdaterad 1999-12-22
Av Bo Ohlsson

Stäng fönster